منوی دسته بندی
کنترل خشم و کنترل پرخاشگری

مهارت کنترل خشم

مهارت کنترل خشم همه ما وقتی عصبانی می شویم خود را محق می دانیم که عصبانی شویم اما کمی بعد احساس می کنیم که در ابراز خشم و ناراحتی زیاده…

بی ثباتی احساسی و تخریب روابط

او را شاید تو هم دیده باشی؟!!!یک روز شاد شاد هست و با خود آواز می خواند و آنقدر حرف میزند که کلافه ات می کند، جک تعریف می کند…

پیامد عدم خویشتنداری

پیامدهای منفی از دست دادن خویشتن داری کدامند؟اگر نتوانید در زندگی خویشتن دار باشید، ممکن است: -تنها روی مسائل دیگران تمرکز داشته و از توجه به مسائل خود باز بمانید….

افکاری که مانع خویشتن داری می شود

چه افکار غیر معقولی موجب می شوند که از خویشتن داری خودداری کنید؟تصور می کنید: -تلاش برای بدست آوردن کنترل بی معنی بوده و درهر حال شکست خواهید خورد. -هیچ…

question