منوی دسته بندی

بی ثباتی احساسی و تخریب روابط

او را شاید تو هم دیده باشی؟!!!یک روز شاد شاد هست و با خود آواز می خواند و آنقدر حرف میزند که کلافه ات می کند، جک تعریف می کند…

question