منوی دسته بندی

مشکلات فردی

مشکلات فردی

* چگونه می توانم فردی صبور باشم!؟!

یکم: (مقدمه مهم)یک آفت بسیار مهم کارهای درمانی و مشاوره ای درفضای اینترنت ، سطحی نگری، عجله و عدم دقت هست.بازدید کنندگان در فرصت کمی صفحات زیادی را به سرعت…

آرامش و نحوه مواجهه افراد با مسائل و مشکلات

۱- اجتنابی۲- درگیری۳- تسلیم۴- حل۵- سازگاری یا ترکیبی یه مقدمه مهم:آدم یه روزی آفریده شد. و در بهشت هم جایگاه داشت.بهشت هم هیچکدام مسائل و مشکلات زندگی دنیایی را نداشت….

ناسازگاری های شناختی و تعارض های ما

ما انسانها از جهات مختلف ممکن است دچار ناسازگاری شناختی شویم: یکم: ناسازگاری متغیرهای شناختی درونی با عوامل بیرونیاین حالت وقتی هست که ما سازهای ذهنی امان با محیط پیرامون…

حل ناسازگاری شناختی

مقدمه:شناخت دقیق ناسازگارهای شناختی، به ما کمک می کند تا راهکارها و راه حلهای پیروزی بر آن را نیز دریابیم. یکم: به طور منفعل خود را در معرض بمباران های…

انتخاب صحیح، شیوه حل مسئله و تعارضهای ما

چگونه بر تعارض هایمان فائق آئیم معمولا آدمهای کمالگرا بیشتر از سایرین دچار تعارض ها می شوند و سخت تر ، می توانند از آن بیرون بیایند.چرا؟ تعارضها انواع و…

گوش کردن از حرف زدن مشکلتره

معمولا زن و شوهرانی که در روابط خود دچار مشکل هستند، این نکته زیاد به چشم می خورد که هر دو همزمان دوست دارند که حرف بزنند، و حرف خود…

چرا عشق ما روز به روز کم رنگتر می‌شویم

بر خلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند عشق یکباره پیدا می شود و همیشه می ماند و یا حتی بیشتر می شود؛ واقعیت اینست که عشق ممکن است…

پیامد عدم خویشتنداری

پیامدهای منفی از دست دادن خویشتن داری کدامند؟اگر نتوانید در زندگی خویشتن دار باشید، ممکن است: -تنها روی مسائل دیگران تمرکز داشته و از توجه به مسائل خود باز بمانید….

اهمیت خویشتن داری

چرا خویشتن داری مبحث کنترلی مهمیست ؟زیرا: -این مسأ له یک مسأله درونیست و به پیرامون زندگی تان کمتر مربوط می شود. -به شما این قدرت و توانایی را می…

افکاری که مانع خویشتن داری می شود

چه افکار غیر معقولی موجب می شوند که از خویشتن داری خودداری کنید؟تصور می کنید: -تلاش برای بدست آوردن کنترل بی معنی بوده و درهر حال شکست خواهید خورد. -هیچ…

question