منوی دسته بندی

مشاوره تحصیلی

اختلالات یادگیری

مقدمه در حدود سال ۱۹۵۰ به بعد توجه مربیان – روانشناسان و پزشکان به گروه خاصی از کودکان و آموزش آنان معطوف گشت که از نظر جسمی  و مغزی دارای…

question