منوی دسته بندی

ارتباط دختر و پسر

تفاوت عشق و هوس

معنی عشق به زبان ساده

تفاوت عشق و هوس(در ارتباط دختر و پسر یا در ازدواج) ۱- عشق معطوف به غیر از خود است. در حالیکه محور هوس خود فرد و لذت اوست. جملات زیر…

رابطه دختر و پسر

سطوح رابطه دختر و پسر

متاسفانه دید نابالغانه به نحوه ارتباط دختر و پسر غالبا منجر به درگیریهای عاطفی ,شکست های ارتباطی و تبعات منفی آن می شود . گاهی این رابطه ها به احساس…

question