منوی دسته بندی

معنا درمانی

قدر یکدیگر را بدانیم

۶۰ سال دیگر یک خاطره ایم

تا حالا به لحظه تحویل سال ۱۴۶۰ فکر کردید!!! ؟؟ تا حالا به لحظه تحویل سال ۱۴۸۰ فکر کردید!!! ؟؟ تا حالا به لحظه تحویل سالی فکر کرده اید که…

معنادرمانی به صورت سئوال و پاسخ مختصر

۱- لوگوتراپی: یعنی معنادرمانی ۲- اصطلاح لوگوتراپی : از لوگوس گرفته شده است. ۳ – ریشه لوگوتراپی: یونانی هست. ۴-اصول  نظریه لوگوتراپی به چه معناست؟تلاش برای  یافتن معنی درزندگی اساسی…

انتخاب همسر در زیر نور قرآن از زبان مثنوی

خوب خوبی را کند جذب این بدانطیبات لطیبین بر وی بخوان شما برای انتخاب همسر چه معیارهایی دارید؟ کدام دختر یا کدام پسر را انتخاب می کنید؟چه معیارهایی را در…

تکنولوژی ، رفاه و آرامش انسان

 پیشرفت های علمی ، تکنولوژی و صنعت در چند قرن اخیر با سرعتی فزاینده ، باعث رفاه بیشتر انسان شده است. ما در گرمای تابستان ، سرمای زمستان را به…

question