منوی دسته بندی

گام های آشنایی:(آماده سازی ذهنی برای ازدواج)

همیشه ازدواج با خودش شور ونشاط و البته هیجان و اضطراب داره

معمولا نگرانی ها نسبت به فردا، و شوق و هیجانهای ناشی از عمیق ترین احساساتی که درحال رد و بدل شدن هست، آنقدر زیاد هستند که فرایند شناختی و منطقی ازدواج را مشکل می سازند. گاهی کاه مشکلات کوه به نظر می رسند و گاه کوه مسائل ،‌کاه به نظر می رسد.

بهتر است دختر و پسر با رسمی کردن خواستگاری با تکیه بر تجارب بزرگتران و علم مشاوران و با صبوری ، این احساسات را تحت کنترل در بیاورند و نگرانی ها را به سطح منطقی رسانده و راه حلهای احتمالی آن را بررسی کنند.

ازدواج پایان نیست. آغاز هست:
در واقع وقتی در فرایند ازدواج به این نقطه می رسیم که اکثر شناختها انجام پذیرفته و کم کم ازدواج قطعی می گردد. اینطور نیست که کار پایان پذیرفته باشد،‌در واقع فرایند جدیدی در حال شروع شدن است.

مثال: باغبانی که زحمت می کشد و زمین مرغوبی می یابد، بذر مرغوبی می یابد، کود و آفت کشی مرغوبی می یابد، به معنی آن نیست که به محصول دست یافته است و کارش تمام شده است. بلکه به این مفهوم است که حالا وقت تلاش است. وقت برنامه ریزی هست، وقت توجه و دقت به نهال کاشته شده است.

در ازدواج ؛ ما با تکیه بر خدا، یادگیری مهارتها و تلاش خودمون و خلاقیتهای فردی و تحمل و پشتکار در صدد هموار کردن مسیرپیش روی خود هستیم .لذا قدمهایمان باید سنجیده برداریم. چون بسیاری از مسیر ممکن است هنوز هم ناشناخته باشد.

این توجه ها و دقت ها بسیار لازم و ضروی هست و موردتوجه ماست. لیکن باید بدانیم نباید اینها منجر به حساسیت زیاد ما شود و وسواس در ما ایجاد کند. و همیشه مضطرب و نگران آینده باشیم. و تردید و نگرانی، لذت این تعهد و دلبستگی را کاهش دهد.

در فرایند ازدواج ؛ ما آرام می رویم ،‌اما دلمان قرص باید باشد. سنجیده عمل می کنیم و امیدوار ،‌اما شهد شیرین یک زندگی عاقلانه و عاشقانه را از دست نمی دهیم. نباید هیچکدام فراموش کنیم که فقط وقتی ما می توانیم سایر رسالتهای خود را انجام دهیم که این آرامش درونی را داشته باشیم. رسالتهایی مثل شکوفایی در ابعاد مختلف زندگی امان ، خودمان، کارمان ، ارتباط با جامعه ، تربیت فرزندان و ….
پس انرژی خود را صرفا روی شغل،‌مسکن و فرزند و …. سرمایه گذاری نمی کنیم. بلکه در فهم خویشتن خود و زندگی که بنا نهاده ایم ، سرمایه گذاری کنیم. فقط وقتی که ما احساس آرامش و خوشبختی و رشد می کنیم فرزندان ما عالی می شوند، کار ما پیشرفت می کند و نگرانی های جنبی ما کاهش می یابند.

آمادگی زوجین هنگام ازدواج برای مشکلات و رنجهای احتمالی :
در واقع ما زوجین ، از ابتدای ورود به زندگی، خود را آماده می کنیم که رنج ببریم. خود را آماده می کنیم هزینه کنیم ،‌ چون انتخاب خود را با ارزش می دانیم و برایش به غایت تلاش خواهیم کرد. فلسفه نگاه ما هنگام ورود به زندگی تعیین کننده خوشبختی یا بدبختی ماست.آنان که به امید یک اتوبان یک طرفه و بدون دردسر به جلو و در کمال راحتی هستند،‌خیلی زود متوجه می شوند که اشتباه کرده اند.

لذا ما خود را آماده می کنیم که مسائل مختلف را پیش رو داشته باشیم و حل کنیم
اول :مشکلات احتمالی درونی
دوم: مشکلات احتمالی بیرونی


اول :مشکلات احتمالی درونی
در دسته اول ، تمام نقاط ضعفهای قدیمی ما (ضعفهای شخصی دوران مجردی)به نوعی وجود خواهندداشت. اگر کمالگرا بوده ایم،‌ریز بین بوده ایم ،‌ دقیق بوده ایم ، نگران بوده ایم ، بدبین بوده ایم یا هر چیز دیگر کم و بیش خود را نشان می دهند. در واقع مهمترین جایی را که روی آن کار می کنیم خودمون هستیم.
ما به گرمای احساس همسری خود، رنجها و دردهای درونی یکدیگر را التیام می بخشیم . نقطه ضعفهای همسران ، باید آنها را دلسوزانه به نوازش یکدیگر برساند نه به خشم و سرخوردگی.

ما زوجین باید تحملمون را در مورد ضعفهای شخصیتی یکدیگر افزایش دهیم و یکدیگر را با همه ضعفها و کوتاهی ها بپذیریم ، بدون احساس پشیمانی، خشم و یا ناآرامی.
ما فقط آینه ی هم نمی شویم. که آینه فقط نشان می دهد و رها می سازد. ما اینجا بازوی یکدیگر را می گیریم ،‌چراغی روشن می کنیم . زخمها را التیام می بخشیم و با نوازش، کمر یکدیگر را می گیریم و دست همدیگر را رها نمی کنیم. و با تکیه و اعتماد در این مسیر پرفراز و نشیب پیش می رویم ،‌بدون اینکه لحظه شماری کنیم کی این وضعیت تمام می شود یا به آخر راه می رسیم. صرفا حرکت همسفرانه و همسرانه ما به طرف هدفی لامتناهی ،‌همه آن لذتی هست که خواهیم برد.


دوم: مشکلات احتمالی بیرونی
در این دسته هر چه غیر از خصوصیات شخصیتی درونی دختر و پسر است در آن قرار می گیرد.
مسائل اقتصادی،
مسائل اجتماعی
……
و مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید. همه اینها جزء‌دسته بیرونی هستند.
این دسته ها وقتی می توانند تهدید باشند و ما را با مشکل روبرو کنند که دقت ما در دسته اول کم شود. یعنی ضعفهایمان را نشناسیم و التیام نبخشیم . یعنی اگر دختر و پسر از درون خود یکپارچه و محکم و امیدوار نباشند، هر کدام از دسته اول می توانند آنها را به هم بریزند.

دقت کنید:
هیچ وقت هیچ کسی در خوشبختی ما نقشی کلیدی تر از خود ما ندارد. بهتر آنست که دختر و پسر با این آمادگی وارد زندگی شوند، که محکم دستان هم را بگیرند و امیدوارنه حرکت کنند و حتی انتظار مشکلات را بکشند.
زوجین باید مواظب باشند آنچه نقاط ضعف درونی آنهاست به صورتی در دسته و اشکال بیرونی خودش را نشان ندهد. (مثلا به شکل مشکل اقتصادی، مشکل مادرشوهر، مشکل کاری، مشکل تحصیل و …)یعنی وقتی ما در دسته اول مشکل پیدا کنیم ، دسته دوم ما را زیر پای خود له خواهد کرد.زوجین نباید در مورد یکدیگر جزء نگر بوده و از یکدیگر ذهن خوانی کنند:
ذهن خوانی و جزئی نگری آفتی هست که از ابتدا ازدواج باید به هم تذکر دهند و ریشه کنش کنند
. ذهن خوانی همه آن چیزی هست که پیش پیش در مورد آینده تصور می کنیم و نگران می شویم ، ذهن خوانی همان خیالاتی هست که نسبت به رفتار و گفتار و احساس یکدیگر در ذهن مرور می کنیم. و اینها آفت است.

الف)
شفاف سازی و ابهام زدایی و گفتمان بهترین روش از بین بردن ذهن خوانی است.

ب )
راه دیگر دوری از ذهن خوانی ،‌پرداختن عملی به مسائل زندگی است به نحوی که فرصت خیالبافی در مورد انگیزه و هدف دیگران نداشته باشیم.

زوجین هر دو باید به طور جدی در کاهش دیدگاه ریزبینانه نسبت به مسائل کوشش کنند.
این فکر و ذهن را خدا به ما نداده است که همش موی از ماست های مادی دنیوی بکشیم. پس باید این ذهن را آزاد کنیم. و بی تفاوتی را در آن قرار دهیم و از انرژی ریز بیینانه آن فقط در مسیر های رشدی و آرامش بخش استفاده کنیم.

فرمول:
هر گونه تصور ، ذهن خوانی و تفکری که ما را به هم می ریزد و موجب آسیب رساندن به ما می شود نامطلوب هست و باید رها شود.

به هر حال شرح آنچه گفته شد و این طرحها به هنگام عملیاتی شدن سختتر خودشان را نشان می دهند.

 باغبانی کار سختی هست مخصوصا وقتی زمین و کود و … مناسب نیست ، اما اگر همه چیز هم مناسب بود باز باید باغبان، باغبانی بلد باشد و تلاش مستمر داشته باشد.

مدیر سایت ravan123.ir وب‌سایت
برای مطالعه مقالات و مطالب بیشتر از مدیر روان 123 لطفا به سایت های http://hamdardi.com و http://hamdardi.net مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question