منوی دسته بندی

مهارتهای ارتباطی بین زوجین کافی نیست

عشق واقعی

وقتی زن و شوهری با هم صحبت می کنند و با هم ارتباط برقرار می کنند، باید توجه کنند که نمی توانند صرفا با یکسری مهارتهای رفتای و یا کلامی، ارتباط سازنده ای با یکدیگر داشته باشند.
غالبا مهارتهایی که زیر بنای نظری و پذیرش درونی ندارند، برای فرد مقابل یک نوع تظاهر، نقش بازی کردن و تقلبهای بی روح هست. لذا ممکن است بعد از یک مدتی با خود بگوئید من هر چه خوبی در حقش می کنم، باز روی او تاثیر نمی گذاره و مرا نمی پذیره….
بوسه، نوازش، لبخند و کلمات محبت آمیز، ظاهر رفتار و گفتار شما هست که به یکدیگر نشان می دهید، در حالیکه ریشه اساسی ارتباط به نگرش های شما مربوط می شود که در باورها ، احساسات و قصد و نیت شما نهفته است.

به عبارتی سنگ زیربنایی رفتار و رابطه بین شما و همسرتان به نگرشهای ذیل وابسته است.

به این مفهوم که دو نگرش اصلی که شما می توانید در باره خودتان داشته باشید عبارتند از:
۱ – من به خودم اهیمت نمی دهم.
( در هر ارتباطی برای خودتان از نظر ذهنی، ارزش ، احترام یا منزلت قائل نمی شوید).

۲ – من به خودم اهمیت می دهم.
( در هر ارتباطی از نظر ذهنی، برای خودتان ارزش، احترام یا منزلت قائل می شوید)
همین طور ممکن است درباره همسرتان دو تلقی داشته باشید:
۱ – من برای تو اهمیتی قائل نیستم.
( در هر ارتباطی از نظر ذهنی برای همسرتان ارزش، احترام، شان و منزلت قائل نمی شوید).
۲ – من برای تو اهمیت قائلم.
( در هر ارتباطی از نظر ذهنی برای همسرتان ارزش ، احترام ، شان و منزلت قائل می شوید.

خلاصه اینکه :
برای ارتباط صحیح نیاز به نگرش توجه آمیز به خودتون و همسرتون دارید.
یعنی اینکه برای خود و همسرمان از صمیم قلب و در درونتان احترام قائل شویم. اما در کنار این ۴ نوع نگرش ( چه توجه آمیز یا غیر توجه آمیز)، شما ممکن است دارای مهارتهای ارتباطی باشید یا فاقد مهارتهای ارتباطی باشید که حالتهای مختلف ذیل به وجود می آید:

۱ – نگراش توجه آمیز + مهارتهای ارتباطی==== عزت نفس و رابطه مثبت

۲ – نگرش غیر توجه آمیز+ فقدان مهارت===== سوء استفاده

۳ – نگرش توجه آمیز + فقدان مهارت ====== سوء تفاهم

۴ – نگرش غیر توجه آمیز + مهارتهای ارتباطی === تقلب

** گزینه اول بهترین نوع ارتباط است که موجب ارتباط مثبت و عزت نفس می شود. این ارتباط مبتنی بر اهمیت به خود و همسرمان و داشتن مهارتهای ارتباطی صحیح است.


** با توجه به مورد چهارم؛ دون نگرش توجه آمیز و احترام آمیز، متاسفانه یادگیری مهارتهای ارتباطی زناشویی و استفاده از آن می تواند شما را به یک متقلب حرفه ای تبدیل کند و همسرتان در صورتی که برای خودش ارزش قائل نشود و اجازه دهد رفتار فریبکارانه شما ادامه یابد، رنج خواهد برد.
خلاصه و نتیجه گیری:
برای یک ارتباط سازنده توام با عزت نفس نیاز است که قبل از آموختن مهارتهای ارتباطی خشک، از نظر بینش و نگرش روی ذهن خود کار کنیم. تا هم به خودمان وهم به همسرمان احترام بگذاریم و توجه داشته باشیم. و تا وقتی که این پذیرش دو جانبه در ما نباشد، هیچ گونه مهارت ارتباطی نمی تواند به حل مسائل بین ما کمک شایانی بکند.

مدیر سایت ravan123.ir وب‌سایت
برای مطالعه مقالات و مطالب بیشتر از مدیر روان 123 لطفا به سایت های http://hamdardi.com و http://hamdardi.net مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question