منوی دسته بندی

تست معتبر شخصیت

امروز در سراسر اینترنت پر شده از انواع تست های روانشناسی که اکثر آن ها علمی نیست . یعنی اعتبار و روایی ندارد و بومی نشده است. پشتوانه علمی برای چنین تست هایی نمی توان یافت.

در اینجا ما ۳ تست شخصیت که از تست های معتبر روانشناسی می باشد را آورده ایم. شما با انجام آنها و دیدن نتایج آن متوجه خواهید شد که تست های علمی و تست های معتبر چه خصیصه ای دارد.

تست روانشناسی معتبر
تست روانشناسی معتبر
تست شخصیت neo240
تست شخصیت neo240

question