منوی دسته بندی

اختلال کمبود توجه بیش فعالی در کودکان

اختلال کمبود توجه بیش فعالی در کودکان زمان تشخیص ADHD :ADHD اغلب در سن ۶تا۱۲ سال تشخیص داده می شود، اگر چه در سنین پایین تری (درحدود۳ سالگی) شروع شده…

question