منوی دسته بندی
کنترل خشم و کنترل پرخاشگری

پرخاشگری

واژه پرخاشگری به دلیل دو معنای متفاوت که از ریشه لاتین آن ، یعنی aggredi ( به معنای پیش رفتن و نزدیک شدن ) ، حاصل می شود لفظی گیج…

کنترل خشم و کنترل پرخاشگری

خشم

خشم حالت هیجانی ناخوشایندی است که با برانگیختگی فیزیولوژیکی بالا، افزایش ضربان قلب، افزایش تنفس ، کوچک شدن مردمک چشم، انقباض ماهیچه ها و ترشح آدرنال همراه است.علاوه بر برانگیختگی…

کنترل خشم و کنترل پرخاشگری

مهارت کنترل خشم

مهارت کنترل خشم همه ما وقتی عصبانی می شویم خود را محق می دانیم که عصبانی شویم اما کمی بعد احساس می کنیم که در ابراز خشم و ناراحتی زیاده…

بی ثباتی احساسی و تخریب روابط

او را شاید تو هم دیده باشی؟!!!یک روز شاد شاد هست و با خود آواز می خواند و آنقدر حرف میزند که کلافه ات می کند، جک تعریف می کند…

پیامد عدم خویشتنداری

پیامدهای منفی از دست دادن خویشتن داری کدامند؟اگر نتوانید در زندگی خویشتن دار باشید، ممکن است: -تنها روی مسائل دیگران تمرکز داشته و از توجه به مسائل خود باز بمانید….

اهمیت خویشتن داری

چرا خویشتن داری مبحث کنترلی مهمیست ؟زیرا: -این مسأ له یک مسأله درونیست و به پیرامون زندگی تان کمتر مربوط می شود. -به شما این قدرت و توانایی را می…

question