منوی دسته بندی

«انرژی احساسی صلح آمیز»

از نظر علمی و فنی وقتی میزان غلظت اورانیوم غنی شده زیر ۲۰% باشد می تواند در تولید انرژی لازم برای مقاصد صلح آمیز مفید باشد. در حالیکه اگر غلظت…

اهمیت خویشتن داری

چرا خویشتن داری مبحث کنترلی مهمیست ؟زیرا: -این مسأ له یک مسأله درونیست و به پیرامون زندگی تان کمتر مربوط می شود. -به شما این قدرت و توانایی را می…

question