منوی دسته بندی

استفاده از نظریه اسناد در انتخاب همسر

در اینجا سعی داریم با ذکر مثال و روشن کردن نظریه اسناد، بررسی کنیم ، چگونه آگاهی به شیوه اسنادی ما می تواند در انتخاب همسر به ما کمک کند:دو…

مقالات مشاوره ازدواج

۱- گام های آشنایی:(آماده سازی ذهنی برای ازدواج)۲- مهارتهای کلامی زن و شوهر۳- مهارت گوش دادن و مهارتهای ارتباطی۴ – ۱۰ اشتباه دوران خواستگاری یا شناخت۵- اگر چنین هستید ،…

question