منوی دسته بندی

افکاری که مانع خویشتن داری می شود

چه افکار غیر معقولی موجب می شوند که از خویشتن داری خودداری کنید؟تصور می کنید: -تلاش برای بدست آوردن کنترل بی معنی بوده و درهر حال شکست خواهید خورد. -هیچ…

question