منوی دسته بندی

«انرژی احساسی صلح آمیز»

از نظر علمی و فنی وقتی میزان غلظت اورانیوم غنی شده زیر ۲۰% باشد می تواند در تولید انرژی لازم برای مقاصد صلح آمیز مفید باشد. در حالیکه اگر غلظت…

question